پروژه های آماده ترنزیشن افتر افکت

مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مجموعه ترنزیشن ها Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های جادویی Holiday Magic Seamless Transitions for After Effects

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های کریسمس Christmas Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های مدرن Modern Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های گرید مینیمال Minimal Grid Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های ایموجی پارالاکس Parallax Emoji Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های فیلم Film Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های مدرن Position Transitions 2.0

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

۴۶ ترنزیشن مینیمال Clean Slide Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های پارالاکس ذرات Parallax Particle Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پک ترنزیشن های فیلم Film Transition Pack

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

کتابخانه ترنزیشن های حرفه ای Punch Hole Transitions Library

دسته : /

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ (transition)

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل مفهومیست از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕر ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت . در واقع زمانی که شما چند تصویر یا ویدئو دارید و میخواهید نمایش این تصاویر یا ویدئوها یکی پس از دیگری همراه با افکتی نمایش داده شود باید  از ترنزیشن ها در افتر افکت استفاده کنید.

آخرین محصولات مرتبطآخرین محصولات مرتبط در این دسته بندی
6424تعداد محصولات
7580تعداد کاربران
75تعداد دسته بندی ها
33تعداد مطالب آموزشی