پروژه های آماده ترنزیشن افتر افکت

مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پکیج ترنزیشن ها Transitions Pack

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های موزاییکی Mosaic Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های شرکتی Corporate Transitions After Effects

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های کارتونی آتش Cartoon Fire Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن با نورپردازی خلاقانه Creative Lighting Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

۱۲۰ مدل ترنزیشن 120 Shape Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مجموعه ترنزیشن های ستاره طلایی Gold Star Transitions Pack 2

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن شبکه های اجتماعی Social Media Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مجموعه ترنزیشن ها Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های مینیمال Minimal Transitions - Strips

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پک ۱۵۰۰+ ترنزیشن 1500+ Transitions for After Effects

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پک ترنزیشن های مگا Mega Transitions FX Pack

دسته : /

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ (transition)

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل مفهومیست از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕر ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت . در واقع زمانی که شما چند تصویر یا ویدئو دارید و میخواهید نمایش این تصاویر یا ویدئوها یکی پس از دیگری همراه با افکتی نمایش داده شود باید  از ترنزیشن ها در افتر افکت استفاده کنید.

آخرین محصولات مرتبطآخرین محصولات مرتبط در این دسته بندی
5059تعداد محصولات
6418تعداد کاربران
75تعداد دسته بندی ها
33تعداد مطالب آموزشی