ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ (transition)

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل مفهومیست از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕر ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت . در واقع زمانی که شما چند تصویر یا ویدئو دارید و میخواهید نمایش این تصاویر یا ویدئوها یکی پس از دیگری همراه با افکتی نمایش داده شود باید  از ترنزیشن ها در افتر افکت استفاده کنید.

پروژه های آماده ترنزیشن افتر افکت

مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت +۵۰۰ ترنزیشن متنوع

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن سه بعدی آیکون شبکه های اجتماعی 3D Social Icons Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه ترنزیشن نمایش لوگو Tech Logo Transition & End

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت +۱۵۰ ترنزیشن متنوع New Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت مجموعه ترنزیشن و زیرنویس متحرک Videohive - Transitions V3

دسته : / /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن تایپوگرافی مدرن New Typo Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت مجموعه ترنزیشن Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن آتش و دود Transitions - Fire And Smoke

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن و عناوین Videohive - Transitions and Titles For After Effects

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن گلیچ Videohive - Glitch Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه پریمیر ترنزیشن نشت نور 4K Light Leaks Transitions | For Premiere Pro

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن دیجیتالی Digital Transitions and Short Intro

دسته : /
آخرین محصولات مرتبطآخرین محصولات مرتبط در این دسته بندی
3492تعداد محصولات
5591تعداد کاربران
75تعداد دسته بندی ها
33تعداد مطالب آموزشی