پروژه های آماده ترنزیشن افتر افکت

مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های مدرن Position Transitions 2.0

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

۴۶ ترنزیشن مینیمال Clean Slide Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های پارالاکس ذرات Parallax Particle Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پک ترنزیشن های فیلم Film Transition Pack

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

کتابخانه ترنزیشن های حرفه ای Punch Hole Transitions Library

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پک ترنزیشن های ویدئو Videolancer's Transitions | Original Seamless Transitions Pack

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های رنگارنگ Colorful Splat Transitions | After Effects

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های یکپارچه شرکتی 4K Corporate Slideshow Seamless Transition

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های جوهری Liquid Transitions 2 | After Effects

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

ترنزیشن های شرکتی Corporate Transitions | After Effect

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

بسته ترنزیشن های رنگی Flat Color Transition Pack HD

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پک ترنزیشن های مات Mate Transition Pack HD

دسته : /

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ (transition)

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل مفهومیست از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕر ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت . در واقع زمانی که شما چند تصویر یا ویدئو دارید و میخواهید نمایش این تصاویر یا ویدئوها یکی پس از دیگری همراه با افکتی نمایش داده شود باید  از ترنزیشن ها در افتر افکت استفاده کنید.

آخرین محصولات مرتبطآخرین محصولات مرتبط در این دسته بندی
5981تعداد محصولات
6858تعداد کاربران
75تعداد دسته بندی ها
33تعداد مطالب آموزشی