ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ (transition)

ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل مفهومیست از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕر ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت . در واقع زمانی که شما چند تصویر یا ویدئو دارید و میخواهید نمایش این تصاویر یا ویدئوها یکی پس از دیگری همراه با افکتی نمایش داده شود باید  از ترنزیشن ها در افتر افکت استفاده کنید.

پروژه های آماده ترنزیشن افتر افکت

مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن دیجیتالی Digital Transitions and Short Intro

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن Videohive - Transitions

دسته : /
پروژه افتر افکت ترنزیشن ایموجی مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن ایموجی Videohive Emoji Instagram Transition Toolkit

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن آیکونهای شبکه های اجتماعی Social Media Icons Transition Pack

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

۱۲۵۰ ترنزیشن موشن ویدئو 1250 Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن نور Light Leak Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت ترنزیشن دیجیتالی Videohive - Digital Transitions and Short Intro

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت نمایش لوگو داینامیک گلیچ Dynamic Glitch Logo Pack

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت مجموعه ترنزیشن Transitions Pack

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت مجموعه ترنزیشن های جدید VideoHive Fresh Transitions

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه پریمیر پک ترنزیشن اَشکال Videohive - 30 Shape Transitions Toolkit

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

پروژه افتر افکت مجموعه ترنزیشن  Ultimate Multipurpose Transitions Pack V1.0.2

دسته : /
آخرین محصولات مرتبطآخرین محصولات مرتبط در این دسته بندی
2689تعداد محصولات
4510تعداد کاربران
74تعداد دسته بندی ها
33تعداد مطالب آموزشی