آموزش رفع مشکل Sorry This Adobe App Is Not Available [2 روش عملی] sorry, this adobe app is not available

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

 

رفع مشکل و خطای Sorry This Adobe App Is Not Available در نرم افزار فتوشاپ، ایلستوریتور، پریمیر یا افتر افکت

مشکلاتی که در اجرای نرم‌افزارهای گرافیکی ادوبی، از جمله فتوشاپ، ایلستوریتور، پریمیر یا افتر افکت بوجود  اومده، موجب نگرانی کاربران این ابزارها شده است. شرکت Adobe نرم‌افزارهای متعددی را در زمینه‌های طراحی و گرافیک تولید نموده است و به‌ویژه فتوشاپ و ایلاستریتور که از معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین محصولات آن به‌شمار می‌روند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

عموما شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارها سعی می‌کنند با ارائه نسخه‌های به‌روزتر، مشکلات و نواقص نسخه‌های قبلی را رفع کنند و نرم‌افزاری با کمترین اشکال را به کاربران ارائه دهند. اما مشکلی که در نسخه ۲۰۲۳ نرم‌افزارهای فتوشاپ و ایلاستریتور به وجود آمده، باعث بسته شدن ناگهانی این نرم‌افزارها به محض اجرا می‌شود. به همین جهت تصمیم گرفته‌ایم در این مقاله به بررسی دقیق دلایل و راه‌حل‌های این مشکل پرداخته و کاربران عزیز را راهنمایی کنیم.

 

اگر نسخه های ۲۰۲۳ فتوشاپ، ایلستوریتور، پریمیر یا افتر افکت نصب کردید و پس از مدتی این در نرم افزارها با خطای زیر روبرو شدید، اقدامات زیر انجام دهید:

 

 

 

اقدام شماره (۱) :

 کدهای زیر را در فایل hosts.file در مسیر C:\Windows\System32\drivers\etc قرار بدهید و ذخیره کنید :

 

 

 

این آدرس هارو کپی کنید و  در مسیر گفته شده قرار دهید.

۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ic.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱hzopx6nz7.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۲٫۱۵۰٫۱۴٫۶۹
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۲٫۱۵۰٫۱۸٫۱۰۱
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۲٫۱۵۰٫۱۸٫۱۰۸
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۲٫۱۵۰٫۲۲٫۴۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۲٫۱۵۰٫۸٫۱۰۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۲٫۱۵۰٫۸٫۱۱۸
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۹٫۷٫۵۲٫۱۹۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۹٫۷٫۵۲٫۱۹۰:۸۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۹٫۷٫۵۴٫۷۲
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۹٫۷٫۵۴٫۷۲:۸۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۲۰۹-۳۴-۸۳-۷۳٫ood.opsource.net
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۲۰۹٫۳۴٫۸۳٫۶۷
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۲۰۹٫۳۴٫۸۳٫۶۷:۴۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۲۰۹٫۳۴٫۸۳٫۶۷:۴۴۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۲۰۹٫۳۴٫۸۳٫۷۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۲۰۹٫۳۴٫۸۳٫۷۳:۴۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۲۰۹٫۳۴٫۸۳٫۷۳:۴۴۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-5.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate-sea.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate-sea.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate-sjc0.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate-sjc0.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip3.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-2.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-3.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe.activate.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobeereg.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ cmdls.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ crl.verisign.net
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ crl.verisign.net.
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ genuine.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ hlrcv.stage.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ hl2rcv.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ hl2rcv.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ims-na1-prprod.adobelogin.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ lm.licenses.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ lmlicenses.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ na1r.services.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ na2m-pr.licenses.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ na2m-stg2.licenses.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ na4r.services.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ocsp.spo1.verisign.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ood.opsource.net
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.ipp
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.newoa
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.ntp
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ prod-rel-ffc-ccm.oobesaas.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ s-2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ s-3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ tss-geotrust-crl.thawte.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ uds.licenses.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip100.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip101.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip102.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip103.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip104.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip105.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip106.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip107.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip108.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip109.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip110.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip111.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip112.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip113.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip114.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip115.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip116.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip117.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip118.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip119.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip120.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip121.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip122.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip123.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip124.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip125.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip30.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip31.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip32.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip33.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip34.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip35.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip36.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip37.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip38.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip39.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip40.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip41.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip42.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip43.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip44.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip45.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip46.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip47.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip48.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip49.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip50.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip51.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip52.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip53.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip54.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip55.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip56.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip57.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip58.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip59.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip60.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip60.adobe.de
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip61.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip62.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip63.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip64.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip65.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip66.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip67.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip68.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip69.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip70.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip71.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip72.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip73.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip74.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip75.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip76.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip77.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip78.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip79.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip80.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip81.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip82.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip83.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip84.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip85.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip86.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip87.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip88.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip89.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip90.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip91.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip92.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip93.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip94.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip95.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip96.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip97.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip98.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip99.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.adobeereg.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ cc-api-data.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ic.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ genuine.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ prod.adobegenuine.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ assets.adobedtm.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۴vzokhpsbs.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۶۹tu0xswvq.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵zgzzv92gn.adobe.io
# BLOCK ADOBE#
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ic.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۲٫۶٫۱۵۵٫۲۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۲٫۱۰٫۴۹٫۸۵
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۲۳٫۲۲٫۳۰٫۱۴۱
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳۴٫۲۱۵٫۴۲٫۱۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۲٫۸۴٫۱۵۶٫۳۷
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۶۵٫۸٫۲۰۷٫۱۰۹
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳٫۲۲۰٫۱۱٫۱۱۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳٫۲۲۱٫۷۲٫۲۳۱
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳٫۲۱۶٫۳۲٫۲۵۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳٫۲۰۸٫۲۴۸٫۱۹۹
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳٫۲۱۹٫۲۴۳٫۲۲۶
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۳٫۲۲۷٫۱۰۳٫۵۷
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳۴٫۱۹۲٫۱۵۱٫۹۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳۴٫۲۳۷٫۲۴۱٫۸۳
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۴۴٫۲۴۰٫۱۸۹٫۴۲
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۲٫۲۰٫۲۲۲٫۱۵۵
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۲٫۲۰۸٫۸۶٫۱۳۲
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۴٫۲۰۸٫۸۶٫۱۳۲
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۶۳٫۱۴۰٫۳۸٫۱۲۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۶۳٫۱۴۰٫۳۸٫۱۶۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۶۳٫۱۴۰٫۳۸٫۱۶۹
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۶۳٫۱۴۰٫۳۸٫۲۱۹
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobeereg.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۸٫۲۲۸٫۲۴۳٫۱۲۱
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۸٫۲۳۰٫۱۶۴٫۲۲۱
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۴٫۱۵۶٫۱۳۵٫۱۱۴
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۴٫۲۲۱٫۲۲۸٫۱۳۴
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۵۴٫۲۲۴٫۲۴۱٫۱۰۵
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۰۰٫۲۴٫۲۱۱٫۱۳۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۶۲٫۲۴۷٫۲۴۲٫۲۰
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۱۹۹٫۲۳۲٫۱۱۴٫۱۳۷
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ bam.nr-data.net
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ood.opsource.net
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ crl.verisign.net
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۳dns-4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ hl2rcv.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ genuine.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.adobeereg.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ www.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ereg.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ cc-api-data.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.ntp
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.ipp
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ adobe-dns-4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ lm.licenses.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ hlrcv.stage.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ prod.adobegenuine.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ practivate.adobe.newoa
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate-sea.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ uds.licenses.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ k.sni.global.fastly.net
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate-sjc0.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip1.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip2.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip3.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ activate.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ na1r.services.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ lmlicenses.wip4.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ na2m-pr.licenses.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ wwis-dubc1-vip60.adobe.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ workflow-ui-prod.licensingstack.com
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ lcs-robs.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ ۹ngulmtgqi.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ vcorzsld2a.adobe.io
۱۲۷٫۰٫۰٫۱ r5hacgq5w6.adobe.io
۰٫۰٫۰٫۰ ۲ftem87osk.adobe.io

 

 

 

 

اقدام شماره (۲) :

ساده ترین روش برای جلوگیری از بسته شدن خودکار برنامه هایی مانند فتوشاپ و ایلاستریتور، پریمیر یا افترافکت قطع کردن اینترنت و عدم اتصال نرم افزار به اینترنت می باشد.

برای افزودن برنامه به فایروال در ویندوز ۱۰ و ۱۱ باید به روش ذیل عمل کنید:

از طریق منوی start (استارت) وارد Control Panel  (کنترل پنل) شوید.

در صفحه ی پیش روی به دنبال Windows Firewall  بوده و بر روی آن کلیک نمایید.

از پنل سمت چپ گزینه ی Advanced Setting را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

در این مرحله باید بر روی گزینه ی inbound Rules کلیک نمایید و بعد از آن در پنل Action ، گزینه ی new Rule  را انتخاب کنید.

در این بخش باید بر روی program کلیک کرده و بعد از آن next را انتخاب نمایید.

از طریق گزینه ی This Programs Path و از قسمت browse باید فایل اجرایی برنامه را که پسوند exe دارد انتخاب کرده و بر روی دکمه ی next کلیک کنید.

 

 

 

 

 

در پنجره ی باز شده  Block the connection را انتخاب کرده و بر روی دکمه ی next کلیک کنید.

در آخر باید بعد از وارد کردن نام نرم افزار مورد نظر در بخش Name گزینه یfinish   را انتخاب نمایید و تمام .

 

 

 

برچسب ها:
30 مرداد 1402 مطالب آموزشی | مقالات آموزشی 1760 بازدید
مطالب آموزشی مرتبطآخرین مطالب آموزشی در این دسته بندی
مطالب مرتبط بیشتر