پروژه آماده مدلهای 3 بعدی

مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

متریال سه بعدی کف چوبی 4K Materials: Wood Flooring Vol.02

دسته : /
مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

۲۱ کاراکتر متحرک سه بعدی 21RIGGED CHARACTER 3D model

دسته : /
مدل سه بعدی پرچین مدرن ۱ مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مدل سه بعدی پرچین مدرن ۱ Modern Hedge 1

دسته : /
مدل سه بعدی پرچین مدرن ۲ مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مدل سه بعدی پرچین مدرن ۲ Modern Hedge 2

دسته : /
مدل سه بعدی ملزومات خیابان مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مدل سه بعدی ملزومات خیابان Kitbash3D - PROPS: STREET SIDE

دسته : /
مدل سه بعدی محله زاغه نشین مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مدل سه بعدی محله زاغه نشین Kitbash3D - FUTURE SLUMS

دسته : /
مجموعه مدل های سه بعدی نمای داخلی پارت ۳ مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مجموعه مدل های سه بعدی نمای داخلی پارت ۳ 3Darcshop - 10 Sample Interior vol 03

دسته : /
مجموعه مدل های سه بعدی نمای داخلی پارت ۸ مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مجموعه مدل های سه بعدی نمای داخلی پارت ۸ 3darcshop - 10 Sample interior Vol 08

دسته : /
مجموعه مدل های سه بعدی نمای داخلی پارت ۶ مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مجموعه مدل های سه بعدی نمای داخلی پارت ۶ 3darcshop - 10 Sample interior Vol 06

دسته : /
مجموعه مدل های سه بعدی نمای داخلی پارت ۷ مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مجموعه مدل های سه بعدی نمای داخلی پارت ۷ 3darcshop - 10 Sample interior Vol 07

دسته : /
مجموعه مدلهای سه بعدی نمای خارجی ساختمان مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مجموعه مدلهای سه بعدی نمای خارجی ساختمان 3darcexterior Vol. 14

دسته : /
مدل سه بعدی گیاه و گلدانهای مدرن مخصوص اعضاء VIP | جزئیات بیشتر

مدل سه بعدی گیاه و گلدانهای مدرن Modern Green Plant Flower Pot Combination

دسته : /

مدل های سه بعدی(3D models)

پروژه های آماده مدل های سه بعدی که توسط نرم افزارهای سه بعدی ساز ساخته می‌شوند، مثل برنامه هایی cinema4D یا 3d Max . مورد نیاز معماران تریدی ، فتوشاپ ، تری دی مکس، سینما 4 دی، 3ds max و Vray سه بعدی و.. ، که بر اساس مواد یا متریال های واقعی ساخته شده اند، می‌توانید از آنها خروجی بگیرید. این خروجی می‌تواند به صورت یک عکس ساده باشد و یا حتی آن را متحرک کنید و به صورت یک انیمیشن پویا خروجی بگیرید.

آخرین محصولات مرتبطآخرین محصولات مرتبط در این دسته بندی
8761تعداد محصولات
10550تعداد کاربران
86تعداد دسته بندی ها
39تعداد مطالب آموزشی